Değerlerimiz

     Müşteri Odaklılık; “Kazan Kazan” felsefesine uygun olarak müşterinin bugünkü ve gelecekteki beklentilerini algılamak ve karşılamak

     Öğrenme ve Gelişim; İyileşme ve değişime yol açacak bilginin edinilmesi ve davranışlarımıza yön vermesi ile sürekli gelişimi sağlamak

     Çalışan Memnuniyeti; Çalışanlarımızın beklentilerini aşarak karşılamak.  Sosyal İletişimi sağlamak amacıyla; çalışanlar arasında sosyal paylaşımı arttırmak, karşılıklı saygıyı sağlamak

     Takım Ruhu; Sorunları birlikte çözmek ve başarıları paylaşmak

     Çevreye Ve Topluma Saygı; Süreçlerimizde toplumun beklentilerine ve çevreyi korumaya karşı duyarlı olmak

     Güvenilirlik; Paydaşlara verdiğimiz sözleri tutmak, yalan söylememek, etik değerlere uyum sağlamak

     İşbirliklerini Geliştirme; Hizmet aldığımız tedarikçi, acente, sivil toplum örgütü, vb. işbirlikleri ile “Kazan Kazan” felsefesine uygun olarak çalışmak ve karşılıklı gelişimi sağlamak

     Sorumluluk Alma; Güç işlerde bile, bilgi ve beceri sınırlarını zorlayarak görev almak.